عملکرد اصلی مرگ دستگاه های برش

دستگاه های برش در کمک زیادی به پیشرفت انسان بمیرد، با توسعه سریع علم و تکنولوژی در بسیاری از انواع تجهیزات پس از هند، چین ماشین برش محصول فناوری و صنعتی رسیده است سطح بالایی اصلی علائم در زیر چند جنبه:

اول، سقوط ماشین برش واردات، صادرات همچنان افزایش. بر اساس آمار گمرک: واردات تجهیزات قالب پلاستیکی در 461 2002 25.219 میلیون دلار آمریکا; واردات در 2004 455 واحد، 26.028 میلیون دلار آمریکا; 2004 1 تا 3 ماهه واردات 213 واحد 17.151 میلیون دلار آمریکا; انتظار می رود روند در طول سال کاهش واردات. صادرات در 2007 765 واحد، 1086.1 میلیون دلار آمریکا; صادرات در 2003 1066 واحد 13.893 میلیون دلار آمریکا; 2004 1 به 3 واحد سه ماهه صادرات 958، 15.591 میلیون دلار به صادرات در طول سال سال گذشته انتظار می رود.

دوم، انواع برش ماشین جهت پاسخگویی به نیازهای اساسی داخلی چاپ و بسته بندی صنعت. چین قادر به تولید، از جمله خودکار دستگاه برش مرگ از جمله علامت تجاری مرگ دستگاه برش مسطح شده است، برچسب علامت تجاری مرگ برش دستگاه فشار گرد مرگ برش دستگاه فشار گرد مرگ دستگاه برش مسطح می میرند می میرند برش ماشین و دیگر محصولات شده است قادر به ارتباط خط مرگ ابزارهای برشی مانند: فلكسجربهك نسخه قابل چاپ پرس پرس چاپ گراور برچسب چاپخانه ها راه ماشین سلتّنج چاپ و سایر تجهیزات واحد برش می میرند.