دامنه مرگ تراش ماشین چیست؟

1, EMI مواد محافظ: مس فویل آلومینیوم فویل پارچه رسانا جذب مواد

2، مواد عایق مقاوم در برابر حرارت: سیلیکون، میکا، پارچه های شفاف و عایق های پنبه ای (پارچه).

3، مواد بسته بندی کاغذ: انواع کارتن کارتن بسته بندی کاغذ و مقوا