ماشین برش می میرند

سیلندر نانو زدن مرگ qieshi فشار است; دیگر مرگ استوانه است. استوانه مرگ با نوع چوب و فلز، سابق است مرگ برش بسیار ضخیم راه راه، که با استفاده از مواد شیمیایی و یا الکترونیکی حکاکی ماشینکاری سیلندر فلزی برش مرگ عمدتا برای برچسبها چسب و علائم مرگ برش استفاده می شود وجود دارد همچنین فلزی مرگ استوانه عمدتا در درجه بالا استفاده آزاد، استفاده فرم برشی یا برش.