مرگ برش دستگاه حدود

انواع مرگ برش دستگاه برش دستگاه با توجه به اشکال مختلف منبت، روتاری، از جمله، تخت سه نوع می میرند. با توجه به قرار داده شده توسط قالب را می توان به عمودی و افقی تقسیم. با توجه به درجه اتوماسیون کتابچه راهنمای کاربر (نیمه اتوماتیک) و یا به طور خودکار. عملکرد صحبت کردن غیر از مرگ، برش، و اسیاب سنگ تابع نام ماشین پرس یا مرگ برش، برخی با عملکرد خودکار سلب سلب مرگ برش دستگاه نامیده می شود. ماشین برش مرگ ویژگی های تماس با خط فشار مرگ برش، راندمان تولید بالا، افست و دستگاه چاپ فلکسو و گراور چاپ و تجهیزات می تواند متصل به خط با مرگ برش، طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی.