مرگ برش دستگاه

مرگ برش نیازهای تولید داخلی صنعت چاپ بسته بندی را تامین می کند. داخلی است می تواند برای تولید خودکار مرگ تخت تخت فشار دستگاه zainei از علامت تجاری مرگ ماشین و لاستیک هنوز خشک علامت تجاری جان ماشین و دور فشار دور ماشین مرگ و فشار دور ماشین تخت مرگ و مرگ تخت فشار کاهش فشار از جمله علائم دستگاه (ببر دهان مرگ ماشین)، محصولات، است برای تولید خط ارتباط شانگ مرگ واحد، به عنوان قطع می: مطبوعات نسخه قابل انعطاف ، و تجهیزات مطبوعات چاپ هلیوگراور و لاستیک هنوز خشک مطبوعات و راه راه باز شکاف دستگاه چاپ، مرگ قطع واحد.